עולם המוסיקה בארץ, ובפרט עולמו של החינוך המוסיקלי, מושפעים מאוד מהשינויים הרבים המתרחשים בחברתנו. התפתחות טכנולוגית-דיגיטלית מואצת שמה את חותמה על בני הנוער ועל נכונותם לבצע תהליך למידה ממושך אשר אין בצידו סיפוק מיידי. חוסר יציבות כלכלית וביטחונית משפיעים על החלטות של משפחות רבות, אשר נאלצות לעתים למצב את לימודי הנגינה הרחק מראש סדר העדיפויות המשפחתי. על החינוך המוסיקלי להתאים את עצמו למציאות המשתנה ולאתגריה, לקצב החיים ולשפה של בני הנוער. זאת על מנת להיות אטרקטיבי, עדכני ורלוונטי.

גם העולם המקצועי איננו עוד כפי שהכרנו בעשורים הקודמים. לצד ההתפתחות המבורכת בתחום תזמורות הנוער ותזמורות בית ספריות אנו עדים לבעיות רבות הנובעות מהעדר מדיניות ברורה ואחידה של המדינה בנושא מעמד הסטטוטורי של הקונסרבטוריונים ומוסדות לחינוך המוסיקלי בכלל. חלק מהמוסדות הללו פועלים כשלוחות של מתנ"סים. אחרים - כעמותות עצמאיות או חברות ציבוריות. חלקם מהווים יחידה אדמיניסטרטיבית ברשות מקומית.

מצב זה של העדר מדיניות ברורה גורר בעיות חמורות רבות: בעיית התקצוב, הן מצד משרדי הממשלה, הן מצד השלטון המקומי; הגדרת הקריטריונים לתקצוב; בניית תכניות הלימודים; הכשרת המורים והמנצחים, מעמדם וזכויותיהם וכד'.

קונסרבטוריונים רבים משמשים בפועל בתי ספר עירוניים למוסיקה ומהווים אבן פינה ברצף המוסיקלי החינוכי מגן הילדים עד י"ב. למרות זאת מעמדם לא מוגדר והם מתקיימים מכוח האינרציה והרצון הטוב של הנפשות הפועלות.

מתוך כ-100 קונסרבטוריונים ומוסדות לחינוך המוסיקלי הפועלים בארץ רק 39 נמצאים תחת פיקוחו של משרד החינוך, זוכים להכרתו ולתמיכתו. הפיקוח על המוסיקה במשרד החינוך משמש גם הגוף המקשר בין הקונסרבטוריונים, מקור להחלפת מידע, יוזם שיתופי פעולה וקובע סטנדרטים המקצועיים. יתר המוסדות לחינוך המוסיקלי לעתים מנותקים מהמידע על הנעשה בעולם המקצועי במקומות אחרים.

בכוונתנו ליצור קהילה אשר תאחד את כלל המוסדות, אנשי המקצוע, תלמידים, נגנים, אנשי חינוך ושוחרי מוסיקה. אנו מעוניינים ליצור שיח ומקום לשיתופי פעולה בין מוסדות וגופים שונים.

כאן תמצאו מידע על כנסים ומפגשי תזמורות, פסטיבלים בארץ ובחו"ל, הופעות; כתבות על קונסרבטוריונים ופעילותם, יוזמות בתחום הנגינה; מידע על הנעשה בעולם בתחום לימודי הנגינה ועוד.

אנו נשמח לשאלות, לרעיונות, המלצות והצעות.

בברכה

אלכס פרידמן חבר הוועד המנהל, איגוד א.י.ת.ן